In de afgelopen jaren hebben wij al vele mooie bijeenkomsten voor onze leden mogen organiseren. Zo waren wij welkom bij toonaangevende bedrijven als ABN AMRO, DVAN, First Dutch, Houthoff, IMAP, Loyens & Loeff, Nauta Dutilh, Ploum, Rabobank en meer. Ook hebben toonaangevende sprekers ons geïnspireerd met hun verhalen, zoals Ben Vree, Cees de Bruin, Leendert Bikker, Bastiaan van der Knaap, Menno Middeldorp en Robert de Boeck.

Onze bijeenkomsten organiseren wij bij voorkeur bij onze leden in 'huis'. Als gastheer stelt u een ruimte ter beschikking en verzorgt u de catering. Met elkaar gaan we op zoek naar een goede spreker en de stichting verzorgt de verdere organisatie van het evenement. Wilt u ook als gastheer optreden, neem dan contact op ons op.

11 mei 2021 - Webinar

Dinsdag 11 mei 2021 organiseerde M&A aan de Maas i.s.m. IntegrationPeople, lid van onze stichting, een webinar met het thema: “Hoe zorg je dat een acquisitie zijn waarde oplevert? De aandachtspunten en de best practices.”

In dit webinar van iets meer dan een uur heeft gastspreker en partner bij IntegrationPeople Evert J. Oosterhuis gesproken over “Hoe zorg je dat een integratie zijn waarde oplevert?”

Nadat is besproken dat meer dan 80% van de integraties hun koopsom niet opbrengt of voor een lagere exit waarde zorgt, is aandacht besteed aan de acht grootste integratie uitdagingen. Daarna werd aandacht besteed hoe deze uitdagingen gestructureerd aan te kunnen pakken. Een succesvolle integratie kent verschillende fases, begint in de Due Diligence fase en heeft aandacht voor de integratierisico’s. Deze worden uitgevraagd door te kijken naar de volgende vier thema’s:

  • Strategie en integratiebenadering,
  • Beheersing en controle,
  • Waardebehoud en waardecreatie,
  • Mensen en cultuur.

Voor de closing is beperkt informatie aanwezig in een dataroom. Ondanks deze beperkte informatie kan er dan al wel een eerste versie van het integratieplan worden opgesteld. Na de closing kan dit integratieplan verder in detail worden uitgewerkt. De uitwerking geeft altijd aandacht aan de vier thema’s. Het plan bestaat uit een 120 dagen periode en de daaropvolgende implementatiefase. In de 120 dagen periode worden de eerste resultaten behaald, de integratieorganisatie opgetuigd, het integratieplan in detail uitgewerkt en zijn medewerkers per functioneel gebied ‘vrijgemaakt‘ voor de integratie. In de periode na de 120 dagen wordt het integratieplan uitgevoerd, de synergie gerealiseerd en performance verbeteringen doorgevoerd.

Houd in alle gevallen rekening met het feit dat iedere integratie maatwerk is en dat een ervaren integratieteam een voorwaarde is voor het realiseren van de waarde uit de deal. We kunnen terugkijken op weer een geslaagd webinar.

Klik hier voor de presentatie: Sheets webinar 11 mei 2021